11-03-2024 - ALV

Op maandag 11 maart 2024 vond de halfjaarlijkse ALV plaats waarvoor alle leden en ouders van jeugdleden werden uitgenodigd. Het was een geslaagde avond, waarin belangrijke thema's ter tafel kwamen.