1889-2020

Oprichting

Op 27 september 1889 kwamen er in Hotel Meijer enige lui bij elkaar om te bespreken of een muziekgezelschap in Middelharnis-Sommelsdijk geen reden van bestaan zou hebben.

 

Op 1 november 1889 was er formeel sprake van een muziekvereniging echter toen nog zonder instrumenten. Op verzoek van de eerste direkteur de heer M.M.J. Vletter werd de naam Sempre Crescendo gekozen. Hij had bij een vereniging met dezelfde naam een groot deel van zijn opleiding genoten. Om de instrumenten te kunnen financieren werden er onder de inwoners van Middelharnis-Sommelsdijk vijftig aandelen geplaatst à tien gulden per stuk. De intekenlijst is bewaard gebleven, zo ziet u op bijgevoegde afbeelding.

 

Met een startkapitaal van vijfhonderd gulden kon tot aanschaf van de instrumenten worden overgegaan. De datum dat de instrumenten arriveerden, 3 december 1889, wordt als officiële oprichtingsdatum van de vereniging beschouwd.

Eerste dirigent en voorzitter

De heer M.M.J Vletter was de eerste dirigent van Sempre Crescendo van 1889 to 1926. Hij werd geboren op 11 april 1852 te Loodsduinen. In 1876 kwam hij als onderwijzer naar Middelharnis en werd er later muziekleraar en organist. Hij overleed op 20 oktober 1927.

 

De heer Kuiper behoorde tot de oprichters van Sempre Crescendo en werd de eerste voorzitter. Hij werd geboren op 1 december 1844 te Wolvega (Friesland) en kwam als onderwijzer naar Middelharnis. Hij overleed op 21 mei 1920.

M.J. Vletter

W. Kuiper

Sempre Crescendo in 1937 o.l.v. direkteur A. Boogerman

Het tijdperk Vernooijs

De heer Vernooijs werd geboren op 29 september 1905. Onder zijn leiding behaalde Sempre Crescendo in 1948 op een concours te Pernis het Federatie-vaandel. Vele concourssuccessen zouden volgen. In 1978 nam de heer Vernooijs afscheid als dirigent van Sempre. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in verpleeghuis de Samaritaan te Sommelsdijk. Het was daar, op Koninginnedag 1989, dat de oude glorietijden even terugkeerden en Willem Vernooijs in zijn bekende gedrevenheid de dirigeerstok nog één keer ter hand nam. Hij overleed op 20 mei 1993.

 

Eind jaren dertig werd Willem Vernooijs lid van de vereniging. Hij was de eerste saxofonist op het eiland. Vanwege zijn muzikale talent werd hij al spoedig gevraagd de leiding op zich te nemen. In korte tijd weet hij met Sempre een aantal grote concoursuccessen (1938) te behalen. Helaas moest hij de vereniging alweer snel verlaten omdat hij voor zijn werk werd overgeplaatst naar Oostburg.

 

In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) kwamen drie leden van Sempre om het leven. E. Mesritz werd in Polen vergast. A. (Bram) Doornhein zat in de trein met dwangarbeiders op weg naar Duitsland die op 25 december 1944 bij Wierden door een geallieerd vliegtuig werd beschoten. Joh. Visser overleed in Duitsland.

 

Na de capitulatie werd er op 9 mei 1945 een aubade gehouden bij het gemeentehuis. Sempre speelde hier samen met muziekvereniging Excelsior uit Sommelsdijk. Het geheel stond onder leiding van dirigent Gerrit Zoon. In 1946 kwam Vernooijs terug naar Flakkee en nam hij de dirigeerstok weer ter hand. Dit luidde voor Sempre een periode van grote muzikale bloei in.

 

Onder leiding van Vernooijs promoveerde de vereniging op 10 juli 1947 naar de (hoogst haalbare) Vaandel-afdeling van de NFM (Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen). Op het concours in de Lier werd met 115 punten, een 1e prijs en lof der jury, promotie bewerkstelligd. In 1947 was Sempre ook voor het eerst te beluisteren op de radio.

 

 

Predicaat Koninklijk

Op woensdag 22 februari 1950 maakte burgemeester Rijnders bekend dat Hare Majesteit koningin Juliana de vereniging het predikaat "Koninklijk" had verleend in verband met het 60-jarig bestaan van de vereniging in 1949. Pas in 1955 maakte het burgerkloffie plaats voor prachtige groene pakken met gouden biezen en bijbehorende pet.

 

Was Sempre al bekend om haar winteruitvoering en revue's, eind jaren vijftig bracht de vereniging velen in vervoering met de Sempre taptoe's die werden gehouden op het schoolplein van de openbare lager school. D'n Diek zag dan zwart van de mensen. In 1964 legde Willem Vernooijs zijn functie als dirigent van Sempre neer.

 

Op 21 juni 1965 werd de vereniging zwaar getroffen toen het repetitielokaal in de Openbare Lagere School aan het Zandpad in Middelharnis in de as werd gelegd. Vele bezittingen, bladmuziek en instrumenten gingen verloren, waaronder de door oprichter Vletter gecomponeerde Feestmarsch.

 

Na een lastige periode keerde Willem Vernooijs in 1971 weer terug als dirigent en bracht de oude meester het orkest weer terug op het niveau van de Vaandel-afdeling. De winteruitvoering op zaterdag 28 februari 1978 stond in het teken van het afscheid van dirigent Willem Vernooijs (72 jaar). Maar liefst 27 jaar was hij dirigent van Sempre. Willem Vernooijs droeg zijn dirigeerstok over aan zijn opvolger Jaap Jongejan.

Tijdperk Jaap Jongejan

In 1979 wist Sempre zich onder leiding van Jaap Jongejan voor de eerste keer in haar geschiedenis te plaatsen voor KNF-Topconcours. Op 12 april 1980 werd in Eindhoven deelgenomen aan het 22e Topconcours waar met 151,5 punten een 1e prijs werd behaald. Trots wordt de behaalde wimpel getoond door "wimpelbewaarder" David Blok.

 

Drumband

In de jaren tachtig liet ook de drumband van Sempre van zich spreken. Onder leiding van tamboer-maïtre Cor Buskop werden vele successen behaald.

 

Op 14 september 1985 nam de drumband deel aan Fanfare ’85, een jaarlijks terugkerend mars-, show- en majorettenfestival te Schiedam. Uitkomend in de Normaalklasse werd met 82,92 pnt. een eerste prijs behaald. zit Dit puntenaantal was tevens goed voor de wisseltrofee. Deze trofee is in bezit van de vereniging

 

Na de komst van dirigent Arie Stolk in 1984 werd gestart met het een professionele muziekopleiding. Dit werd bekroond met de oprichting van een eigen, van rijkswege erkende, muziekschool.

Eeuwfeest

In 1989 werd op grootse wijze het 100-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Hoogtepunten vormden een concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en een Galaconcert door het fanfareorkest. De vereniging werd tijdens het jubileumjaar in nieuwe uniformen gestoken. In het jubileumjaar moest de vereniging helaas veel te vroeg afscheid nemen van haar voorzitter Jan van Lente.

 

De heer van Lente was 12 jaar voorzitter van Sempre Crescendo: van 1977 tot 1889. Zijn enthousiasme en inzet voor Sempre kenden geen grenzen. Vol overgave was hij bezig om het 100-jarig bestaan van de vereniging in 1989 op een waardige wijze te kunnen herdenken. Het verlies was groot toen hij uitgerekend in het jaar waarin de vereniging haar eeuwfeest vierde op 42-jarige leeftijd overleed.

 

Op de foto Jan van Lente met vader Gerrit (links) en dochter Marlies tijdens de receptie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging in 1979

De jaren negentig

In de jaren negentig gaf Arie Stolk de muzikale programmering nieuwe impulsen door samenwerking met vocale- en instrumentale solisten. Deze show- en themaconcerten werden een traditie en vonden bij veel andere muziekverenigingen navolging. Onder leiding van Arie Stolk werden ook zeer aansprekende concoursresultaten behaald. Zo werd in 1996 op het concours te Middelburg maar liefst 336 punten gescoord. In 1995 en 1999 waren de prestaties op het concours goed voor het Ere-diploma van dat jaar in de vaandelafdeling sectie fanfare. Op het KNFM-Topconcours  in 2000 werd de tweede plaats behaald.

Het 110-jarig jubileum

In 1999 bestond Sempre Crescendo 110 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werden vele activiteiten georganiseerd, zoals een Galaconcert met diverse solisten en een Jeugdconcert met medewerking van entertainer Edwin Rutten. Aan componist Rob Goorhuis werd gevraagd een muzikaal monument voor de jarige vereniging op te richten.

 

Goorhuis componeerde het werk Fright’ning White dat met recht een muzikaal monument voor de jubilerende vereniging is worden. Het werk handelt over de "beeldwitten" die veelvuldig voorkomen in de sagen en legenden die op het eiland Goeree-Overflakkee de ronde doen. In de mistflarden die laag boven de akkers en weilanden hangen dachten de bijgelovige inwoners deze onheilspellende gedaanten te ontwaren.

 

De compositieopdracht van Sempre kreeg in 2001 extra glans toen bekend werd dat Fright’ning White als verplicht werk was geselecteerd voor de eerste divisie sectie fanfare op het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours.

De nieuwe eeuw

Na 16 jaar het orkest te hebben geleid nam Arie Stolk in 2000 afscheid van Sempre. Vanwege zijn vele verdienste voor de vereniging werd hij bij deze gelegenheid benoemd tot erelid.

 

Landskampioen

Zijn opvolger werd gevonden in de jonge dirigent Joop Nijholt. Onder zijn gedreven leiding vonden diverse vernieuwingen plaats, onder meer ten aanzien van de bezetting en de klankkleur van het orkest. Deze aanpak wierp direct vruchten af. Op het KNFM-Topconcours in 2003 leidde hij het fanfareorkest voor de eerste keer in de historie naar het landskampioenschap. Zaterdag 24 mei 2003 werd daarmee een gedenkwaardige dag.

 

Begin 2008 verliet Joop Nijholt de vereniging waarna het orkest enige tijd onder leiding stond van de Limburgse dirigent Leon Wolfs. Ook dirigent Arie Stolk nam op verzoek van Sempre het dirigentschap weer voor een korte tijd waar.

Albert-John Vervorst

In 2010 wist Sempre de uit Oost-Souburg afkomstige dirigent Albert-John Vervorst aan zich te binden. Er was een bijzondere klik tussen de muzikanten en dirigent wat leidde tot aansprekende concerten en bijzondere concourresultaten. Driemaal, in 2011, 2013 en 2015 werd onder leiding van Albert-John deelgenomen aan een KNFM-concertwedstijd. Driemaal ook was het optreden in de 1e divisie sectie fanfare goed voor een 1e prijs. Tweemaal was het optreden zelfs goed voor een 1e prijs met onderscheiding, waardoor en naar beste Sempre-traditie weer twee rood-wit-blauwe wimpels aan het vaandel konden worden gehangen.

 

Toen Albert-John in 2017 liet weten het dirigeerstokje te willen neerleggen kwam er een eind aan een succesvolle periode van 7 jaar onder zijn leiding. 

Erik Rozendom

In april 2017 wendde het bestuur zich tot Erik Rozendom met de vraag of hij de muzikale leiding van de vereniging op zich wilde nemen. Erik was bereid om deze uitdaging aan te gaan en in onderling overleg werd besloten tot een uitgebreide proefperiode met afsluitend concert. Nog voor het einde van de proefperiode werd hij als nieuwe dirigent van Sempre Crescendo vast gelegd.

 

Op zaterdag 17 november 2018 nam Sempre onder leiding van Erik deel aan het concertconcours in Zutphen. Het werd een succesvol debuut. Dirigent en muzikanten van Sempre wisten in de 1e divisie sectie fanfare met 85,25 punten een mooie eerste prijs in de wacht te slepen. Op 14 november 2020 hopen dirigent en muzikanten uit te komen op de KNFM-concertwedstrijden in Enschede.